görselE. J. Hobsbawm'ın bu incelemesinin orijinal adı olan "Bandit" sözcüğünün sözlük karşılığı: Haydut, eşkıya, yolkesen. Oysa yazar bu sözcükle tarihin belirli dönemlerinde, özellikle kapitalist ekonomiye geçiş dönemlerindeki toplumlarda ortaya çıkan ve çoğu kez politik rol oynayan kanundışı insanlarla ilgili bir genellemeyi yansıtmak istemiştir. Bunun yanı sıra bu insanların ortak özelliklerini göz önünde bulundurarak onların nesnel bir sınıflandırılmasını yapabilmek için de toplumdaki konumlan, sınıfsal kökenleri, oynadıkları politik rol, yaşadıkları tarih dönemine göre, bu kanun dışı kişileri ayrı ayrı kavramlarla açıklamıştır.