bir işin, bir olayın olmasına, oluşmasına yol açan, etki yapan, oluşu etkileyen (herhangi bir şey).

belirleyici, etkileyici gücü olan (şey).