395-450 yılları arasında yaşayan Attila için Almanlar Etzel der. Atilla'ya Tanrı'nın Kırbacı denir. Almanların Nibelungen Destanı'nda Attila “ Etzel” olarak geçer.