görsel

Küresel Çağda İslam II

İslam dünyasında liberal, solcu, demokrat kadınlar; hükümet destekli resmi kuruluşlarda yer alan kadınlar; feminist ideolojiye bağlı kadınlar haklarını nasıl savunuyor?
Arap-İslam dünyasında kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal konumlarını ele alırken yaşanan örneklerden yola çıkan Faik Bulut "ezber bozma"yı yeğliyor.
Faik Bulut, "Küresel Çağda İslam" dizisinin ikinci kitabında kadın ve tesettürü çarpıcı yorumlarla irdeliyor.