toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin doğasını anlamayı amaçlar ve toplumsal cinsiyet politikaları, iktidar ilişkileri ve cinsellik üzerine odaklanmış akım olan feminizmi benimsemiş kişi.
bilgili olduğunu zanneden, bilgisiz, inatçı ve aktif insanların kendilerine addettikleri nam. itici ve sıkıcı olurlar. saplantılı oldukları konularda objektif analiz yapamazlar.
kadınların cinsiyetlerinden dolayı dezavantajlı oldukları konuları değiştirmeyi, maruz kaldıkları baskıları kaldırmayı savunan ve hedefleyen kişilere denir. sanıldığı gibi erkek düşmanlığı değildir. bu zaten aslında feminizm ile zıt olan bir şey çünkü ulaşmaya çalıştığı şey toplumsal cinsiyet eşitliği. fakat fiziksel veya psikolojik şiddet uygulayan erkeklere düşmandır evet.