XVIII. yüzyılda Fransa’da filozoflar ve kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan, daha sonraki yüzyıllarda her toplumda yandaş bulan, kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkekle eşit olması gerektiğini öne süren ve bunu gerçekleştirmeye çalışan akım.
erkekler tüm kötülüklerin kaynağıdır. erkeklere ölüm gibisinden feminizmin vahşileşmiş halidir. erkek onun için tehlikeli bir madde gibi görünür.