TDK'ya göre yaklaşık 5 km'lik (3.1 kara mili, 2.69 deniz mili) bir mesafe ölçüsüdür. Mil ölçü birimi ile sıkı bir ilişki içerisinde olmasına rağmen (1 fersah (league) = 3 mil gibi). Türkiye açısından TDK'ca 5 km'ye sabitlenmiştir.

Kara mili: 1609m
Deniz mili: 1853m

Ama fersah her zaman da 5 km'ye tekabül etmez. Özellikle çevirilerde fersah kullanıldığı zaman bunun hangi fersah olduğunu açıklamak gerekecektir. Mesela Jules Verne'in "Denizlerin altında yirmi bin fersah" adlı kitabında kullanılan fersah 4 km'lik bir mesafe için kullanılmıştır. Yani 20.000 fersah = 80.000 km

Bunun nedeni, fersahın sabit bir ölçü birimi olmaması, zamanla değişikliğe uğramış olması, farklı fersah ölçülerinin bulunması ve en sonunda dünyanın farklı yerlerinde fersaha ölçü olarak farklı uzunluk ölçülerinin verilmiş olması.

Antik romada 1,5 roma mili karşılığı 2.2 km'ye tekabül ediyormuş.

İngilizce konuşulan dünyada fersah, 3 mil karşılığı. Denizde ve karada mil uzunluk ölçüleri değiştiğinden söz konusu deniz olduğunda bu (1 fersah = 3 deniz mili) 5572 m demek oluyor.

Fransa'da ise 10.000, 12.000, 13.200 ve 14400 adım (fit ya da ingilizce "feet") karşılığı farklı fersah ölçüleri varmış. Fakat 1812-1840 arası dönemdeki metresel fersah ölçümü 4.000 m imiş.

Sizin yine aklınızda bulunsun 1 fersah 3 mildir diye. (Kara mili: 1,6 km Deniz Mili: 1,85 km)