Latince bir kavram olup "ve Oğul'dan" anlamına gelir ve Hristiyanlıkta Kutsal Ruh'un kaynağıyla alakalı Doğu ve Batı kiliseleri arasında yaşanan ve Hristiyanlığın Katolik-Ortodoks ayrışmasında çok büyük etkisi olan bir ihtilafa işaret eder.