Hücre analiz yöntemleri son yıllarda oldukça gelişme kaydetti. Bunlardan biri de özellikle ayrıntılı bir analiz imkanı sunan akan hücre ölçer (Flow sitometri) cihazı oldu. Cihaz klinik tanı ve tedavide çok önemli bir veri ağı sunar. Hücrelerin fenotip ve karakteristlik özelliklerini kalitatif ve kantitatif olarak inceler. Saha çalışmalarında kullanımıyla birlikte insan sağlığını olumsuz etkileyen klinik enfeksiyonun tespiti ve tedavisinde hızlı bir analiz yöntemi sundu. Temel yaklaşımı hücrelerin boyutu, şekil, DNA ve RNA içeriği, sitoplazmik granüleritesi açısından incelenir.1870’li yıllarına kadar çalışma prensibi eski olsa da 1969 yılında argon lazer kullanımı ile daha da gelişmeye başladı. 1980 yılında ayırma işleminin bulunması, analiz yönteminde üst düzey analiz imkanı sağlamıştır. Firmalar, yoğun çalışmalarla son on yılda cihazı geliştirerek günümüzdeki halini almasını sağladı.