insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. Simgesi P ve atom numarası 15 dir. Bütün organizmalar için fosfor birleşimleri DNA yapıları için büyük önem taşır.