duvar, sur ve benzeri bir şey üzerindeki çatlak, yıkık ya da aralık.

dağlar arasındaki ya da bir dağın belli bir yerindeki geçit ya da üzerinden aşılabilen tepe.