Gerçekçi tutum ve davranış, realizm, realistlik:


Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm, realistlik:


Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş, realizm, realistlik