iki ucundan birer güçle karşıt yönlere doğru çekilen bir telin her noktasında o güçlere karşı koyan güç.

iki nokta arasındaki elektrik akımını sağlayan neden, bir iletkenin uçları arasındaki gizilgüç farkı.