bir malı üretmek için harcanan para, yararlanılan, kullanılan hammadde, işçilik, durağan yıpranma payı, sigorta, vergiler, yakıt vb. gibi şeylerin tümü.

bir bilgisayarın ana bellek birimine giren veri.