birbirinin içine girerek çözülemeyecek biçimde karışmış olan, iç içe geçmiş, çapraşık.

(eski hat1 sanatında) boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş (yazı)