çok iyi anlaşmak, geçinmek.

pek geniş olmayan bir imkânla rahat, sıkıntısız yaşamak