görsel


Tanrılar, İnsanlar ve Ritüeller

İnsanoğlu, tarihin bilinen en eski zamanlarından itibaren yaşam biçimine göre değişiklik gösteren çeşitli kültlere tapınmış ve bu amaçla farklı boyutlarda dini tapınaklar inşa etmiştir. Hans Kloft, Antik Çağ’ın Gizem Kültleri kitabında, İran, Mısır, Küçük Asya ve Avrupa başta olmak üzere geniş bir coğrafyada bu kültlerin izini sürmüş, gizemlerini araştırmış ve müesseseleşmiş dinlerin içinde varlıklarını nasıl muhafaza ettiklerini açıklamıştır. Ayrıca Roma İmparatorluğu’yla beraber hızlı bir şekilde yayılan Hıristiyanlığın içinde de izleri görülen bu gizem kültlerinin ritüellerini ve tanrılarını, başka coğrafyalardaki benzerleriyle de karşılaştırarak okuyucunun dikkatine sunmuştur.
Hans Kloft, Bremen Üniversitesinde eski çağ tarihi profesörü olarak ders vermiştir. Roma imparatorluk dönemi, sosyal tarih, ekonomi tarihi ve dinler tarihi üzerine birçok çalışması vardır.