benzer haplotip gruplarının tümünde ortak atadan gelen aynı tek nükleotid polimorfizmi mutasyonuna sahip gen serilerinin oluşturduğu grup. Bir haplogrup benzer haplotiplerden oluşur ve bu sayede bir haplogrubu haplotiplerinden tahmin etmek mümkündür. SNP testi bir haplogrubu doğrular.