Cumhuriyet ilan edildikten sonra gerçekleştirilen en önemli devrimlerden biri.
Yeni alfabe Latin harflerinden esinlenerek ve Türkçe’nin fonetiğine uygun biçimde revize edilerek oluşturulmuştur. Böylelikle o güne kadar kullanılan Arap harfleri esaslı Osmanlı alfabesinin resmiyeti son bulmuştur.