birbirindeki alacakla vereceğin hesabını yaparak durumu açıklığa kavuşturmak, karşılıklı hesap görmek.

kırıcı bir davranışın, zarara uğratıcı bir eylemin öcünü almak için karşı eylemde bulunmak.