görsel


hîz oğlan veya kısaca hîz; Osmanlı İmparatorluğu'nda seks işçisi erkek. Hîz oğlanlarının oluşturduğu esnaf grubuna hîzan denirdi. Hîz oğlanlarının bir kısmı mesleklerini hamamlarda icra ettikleri için, zamanla hamam oğlanı kavramı da aynı anlamda kullanılmaya başlandı.