görsel

Kadının Batı Serüveni I

Atina Demokrasisi’nde, baba ile vasi, kadına, istedikleri kocayı güç yoluyla kabul ettirebilmekteydiler. Koca, kadını değiştirme ya da başkasına verme hakkına sahiptir (...) kadınlar kesinlikle erkeklerin buyruğu ve korumalığı altında idiler. Çocuk edinemezlerdi. Öz çocukları bile onların egemenlikleri altında değildi. Soy zinciri, babanın ailesini izlerdi. Kadınlar, kişisel mal edinemezlerdi. Yasal olarak hiçbir hakları yoktu (...) Derebeylik düzenine gelince, düzenin kendi çıkar ilişkileri hatırına alkışladığı şövalyelik kurum ve bu kuruma özgü romantik aşk düşlemleri bir yana, eşler arası ilişkiler alabildiğine kaba tutulmuştur. Üremeyi bile hazsız gerçekleştirebilmek için teknikler geliştiren, savaş ve tecimin gücemli kıldığı uzun ayrılıklarda kadınların cinselliğini kilit altına almaya kalkışan bu

Derebeylik düzeni değil midir?