görsel

Kadının Batı Serüveni II

Kadınla birlikte yol alamayan ve kadınsal gizil gücü dıştalayan girişimler ya sözde başarı olarak ya da net başarısızlıklar olarak tarihte yerlerini almışlardır. Geçmiş kuşakların hepsinden daha çok ve daha büyük üretim güçleri yaratarak tüm kız ve anaları yarım günlük tezgâh hizmetlerine süren Anamalcı dizge de kadın sorunsalını çözebilmiş değildir.

Bu bakımdan, kadın konusu, insanlık sorunsalının ilk basamaktaki yerini korumaktadır. Bilindiği gibi, yarısını kadınların oluşturduğu toplum denen karmaşa, insanların karşılıklı eylemlerinin ürünü olan toplam ilişkiler ağından ibarettir.

Hatta kadının, insanın yeniden üretilmesi gibi bir üstünlüğü vardır. Bu üstünlük, yalnızca onundur. Onun bu tekeli, erkeği, korkunç bir aşağılık duygusuna itmiştir.