görsel

Türkiye gerçeklerini sergilemeyi, onları günışığına çıkarmayı, belgelemeyi, yayın politikası olarak benimseyen BDS YAYINLARI, 1988 yılının Eylül ayında genelde devletin, özelde 1980 devletinin fotoğraflarını çekerek gelecek günlere belge bırakmak amacıyla Ben Devletim Dizisi'ni yayınlamaya başladı. Bu diziden amacımız; karanlık bir tablo çizerek umutsuzluk yaymak değil; tam tersine, gerçekleri bilerek, değiştirme yollarını düşünmeye, bulmaya zorlamak.

“İşkencenin ülkemizde sistematik olarak sadece politik suçlulara değil adi suçlulara da uygulanmakta olduğunu işkence yapılan kişilerin anlattıklarıyla ispatlayan kapsamlı bir araştırma.”