görsel

Dünya Tarihini Belirleyen 50 Olay

Tarih her zaman bir etkileşim halinde ilerler; geçmişten günümüze gelen, günümüzden geleceğe doğru yol alan bir çizgisi vardır. Yaşamsal bir değere sahip olan tarih bilgisi kimi zaman kişisel, kimi zaman da toplumsal gerekçelerle her zaman hayatın içinde olmuş; kimlik, aidiyet, politika belirlemek için bir referans noktası görevi görmüştür. Ancak bu uçsuz bucaksız referanslar alanında kaybolmak ve neden-sonuçlarla şekillenen tarihte neyin gerçek neyin kurgu olduğuna vakıf olmak oldukça zordur.
Hywel Williams, tüm bu ideolojiler, gerçekler ve kurgular alanından 50 olayı çekip alarak bir tarih seçkisi sunuyor bize. Tarihi olayları incelerken birbirine giren gerçeklik ve kurgu algısını, olaylar arasında kurduğu neden sonuç ilişkisiyle netleştiren, tarihin geleceği etkileyen ve şekillendiren olaylar üzerinden şekillendiğini anlatan bir rehber. Yazar, bu rehberde tarihte yer alan 50 olayı inceliyor. Bu olayların kimi, kendinden önceki döneme bir son verirken, kimi de yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Pek çoğu kanlı mücadelelere sahne olmuş bu olaylar, dönemlerinin önemli dönüm noktaları olarak dikkat çektiği kadar, günümüze ulaşan yankıları nedeniyle de güncelliklerini koruyor.
İlk olay, 2500 yıl önce MÖ. 480 yılında Atinalıların Perslileri Salamis Körfezi'nde yenilgiye uğratmasıdır. Eğer bu savaşı Pers ordusu yenseydi; muhtemelen bugün ne Platon'dan ne Aristo'dan ne de İskender'den haberdar olacaktık. Ne de dünya demokrasiyle tanışacaktı. Jül Sezar'ın Suikastı, Konstantinapolis'in düşüşü, Nelson Mandela'nın özgürlüğüne kavuşması, New York ikiz kulelerinin yıkılması... Dünya tarihini derinden etkileyen tarihin dip akıntılarında keyifli yolculuklar...