İslam mitolojisinde güçlü ve zararlı olduğu düşünülen şeytanlara verilen isimdir, da dökülen kan tarafından çekilir. Cehennem cinlerinden bir grubun ismi olarak da inanılır. Negatif tasvirlerine rağmen, ifritler ahlaki bir düzlemde temelde kötü değildir; Tanrı'nın amacını bile gerçekleştirebilirler.