görsel


İhsan Bal - Alacakaranlıkta Terörle Mücadele ve Komplo Teorileri

Bu kitap, güvenlik kavramlarının gelişimini ve değişimini üç farklı yöntemle ele almaktadır. Bunlardan birincisi; komplo teorileri, terörle mücadele ve güvenlik analizleri. İkincisi; terörle mücadelede Türkiye ve diğer ülke deneyimlerinin karşılaştırılmalı incelenmesi. Üçüncüsü ise; çağdaş güvenlik sorunlarından organize suçlar, terör ve terörizm başta olmak üzere, güvenlikle ilgili kavramlarını geldiği aşamaların okuyucuyla paylaşılmasıdır.