Mitolojide İkarus'un, babasının söylediklerini dinlemeyip güneşe yakın uçtuğu için, balmumuyla tutturulmuş kanatlarının çözülüp düşmesi temasına atıfta bulunarak adlandırılmıştır. Kişinin kendine fazla güven duyup, yapılan tehlikeli işte gerekli güvenlik önlemlerini almadan, aşırı risklere girme halidir.