ikon için; görsel ya da görüntüyle oluşturulan, göndergeyle gösterge arasında doğal bağ bulunan dil dışı gösterge de diyebiliriz anlaşılmaz dilbilimsel tanım olarak ya da kutsallaştırılmış imge de diyebiliriz daha basit olarak.

ilk olarak, 'Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimler' ((bkz: tdk)) anlamına gelen bu sözcük, günümüzde daha çok Bilgisayarda kullanılacak herhangi bir programı simgeleyen küçük resim anlamına gelse de, ben, ikon sözcüğünün şu cümledeki anlamı için açtım bu başlığı, en çok :

"Belki erkek okurların değil ama kadın okurların gözünde Feride’nin hâlâ bir aşk ikonu olduğundan şüphe edilemez." -Fethi Naci, Reşat Nuri’nin Romancılığı

ikon için, tam karşılamasa da, simgeleşmiş kavram denilebilir diye düşünüyorum bu son örnekten yola çıkarak. bugün jane fonda hakkında araştırma yaparken dikkatimi çeken bir kelimeydi ikon kelimesi. yabancı bir kaynakta jane fonda için, '1980'lerin fitness ikonu' tanımlaması yapılmıştı ki bu doğruydu.