Veya The Original Sin. Gelişmekte olan ve fakat ne hikmetse yıllardır bir türlü gelişemeyen Türkiye ve benzeri ekonomilerde hatalı politikalar, azalan rezervler ve değer yitiren milli para karşısında yeterli dış borçlanma yapılamaması nedeniyle, “dövizle iç borçlanma” yapmaya yönelmek olarak tanımlanabilir