Müslümanların yardıma ihtiyacı bulunan kimselere (Maddi manada) yardımda bulunmasıdır. Allah'ın rızasını kazanmak adına muhtaç kimselere nafaka vererek geçimini sağlamada yardımcı olmaktır. Yüce Allah'ın buyruğuna göre Müslüman kimselere infak yapma durumu, kişiyi mental bağlamda maneviyata düşkün kimseler haline getirmektedir. Huzurlu bir yaşam sürebilmesi için Allah'ın yardımlaşmayı zorunlu kılması; İnfakın toplumda düzenli yapılmasına da olanak sağlamıştır.