diğer adıyla İş Sağlığı ve Güvenliği- kanun ve yönetmelikler ile iş ve işçi sağlığını korumaya yönelik uygulamaların tamamıdır. Bir tedbirler dizisi olan İSG, kısa ve uzun vadede işin her aşamasındaki riskleri ortadan kaldırmaya amaçlar. İş Sağlığı ve Güvenliği, daha sağlıklı ve daha iyi bir iş ortamı oluşturma adına farklı disiplinleri temel alır. Örneğin mühendislik, tıp, sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinler ile bütünleşmiş bir haldedir.