İslamiyet ve Rüyalar
Rüya konusuna Kur’an-ı Kerim’de özellikle Yusuf Suresi’nde değinilmiştir. Bu surede Hz. Yusuf’un rüyaları söz konusu edilir ve Yusuf’un kendisiyle aynı zindanda olan 2 gencin rüyaları için yaptığı rüya tabirleri anlatılır. Ayrıca yine Kur’an’da yer alan el-Fetih, es-Sabbat ve el-İsra surelerinde Hz. Peygamber’in gördüğü rüyalardan söz edilir. Rüya yorumlama yeteneği her insanda bulunan bir yetenek değildir. Allah’ın peygamberlerinden birine veya birkaçına düşleri yorumlayabilme özelliğini verdiği anlaşılmaktadır ve sadece peygamber rüyaları bağlayıcı rüyalardır; diğer insanların gördüğü rüyalar bu özelliğe sahip değildir. Rüya yorumları yapan herhangi bir kaynakta gördüğünüz rüya tabirlerinin İslami rüya yorumları olduğunu düşünmeniz gerekmemektedir. İslami rüya tabirleri diye bir şey yoktur. Sadece rüyalar konusunun bütün dinlerde ve kültürlerde olduğu gibi İslam kültüründe de yer alması, varlığının kabul edilmesi, merak edilmiş ve araştırılmış olması söz konusudur.

Rüyaların insanın içine attığı, bilinç altının derinliklerinde gizlenen birtakım duygu ve düşüncelerine dair ipuçları barındırıyor olabileceği bir gerçektir ve bazı psikiyatristler hastalarını tedavi etmek için rüya analizi yöntemine başvururlar. Rüyaların hayata yön veren, birtakım mesajlar içeren bir tarafı olduğu bazı bilim adamlarıyla alimler tarafından onaylanmıştır. Fakat İslamiyet prensiplerine göre işin ilahi tarafının inkar ve ihmal edilerek rüya konusundaki meseleleri bütünüyle bilinçaltına bağlamak da, tamamiyle görülen düşlere bağlı olarak hareket edip rüya tabirleri tarafından yönetilir bir hale gelmek de doğru değildir. Peygamberlerin gördüğü rüyalar bir yana rüyaların bir kesinliği ve bağlayıcılığı olmadığı kabul edilir. Rüyalar görüldükleri yönde veya ters yönde çıkabilirler; hiçbir şekilde çıkmayabilirler, geleceğe dair haberler ve ikazlar barındırıyor veya barındırmıyor olabilirler, bunun kesin bir şekilde bilinmesi mümkün değildir.

Sonuçta rüyalar ve rüya tabirleri, ‘neden rüya görüyoruz?’ ve ‘rüyaların anlamı nedir?’ gibi meseleler insanoğlu tarafından tam anlamıyla çözülmüş ve anlaşılmış meseleler değildir. İslam dininin tavsiyelerine göre rüyaları, özellikle güzel rüyaları salih kişilere anlatmak gerekir. Çünkü bu özellikteki insanlar rüya tabiri ilmini bilmeseler de rüyaları hayra yorar ve anlatan kişiyi rahatlatırlar, onun kafasını karıştırmaktan veya üzüntü vermekten kaçınırlar. Kötü ve karışık rüyalara gelince; bunların kimseye anlatılmaması ve rüyadan zarar görmemek için dua edilmesi, şeytanın şerrinden Allah’a sığınılması tavsiye edilir.

İslamiyet’te rüya hukuki bir kaynak veya delil teşkil etmez, sadece rüyayı gören kişiyle ilgilidir ve o kişiyi bağlar. Gördüğümüz rüyalar kaynakları bakımından genel olarak 3 grupta toplanır; rahmani rüyalar, nefsani rüyalar ve şeytani rüyalar. Çok seyrek de olsa hemen her insanın gördüğü rahmani rüya gaybî mesajlar ve sırlar içeren bir rüya türüdür. Nefsani rüya geçmişe dönük hatıraların veya kişinin arzu ettiği şeylerin düşüne girmesi halidir. Üzüntü, korku, kaygı gibi duygular uyandıran ve vesveselerden oluşan şeytani rüya; şeytanın telkiniyle görülen bir rüya tipi olarak kabul edilir ve kimseye anlatılmaması tavsiye edilir. Nefsani rüyalar bilim adamları tarafından bilinçaltı rüyaları olarak tanımlanan rüyalardır.

Rahmani rüyalar ise salih rüya veya rüya-yı sadıka (sadık rüya) olarak da bilinir. Böyle gaybî mesajlar içeren rüyaların levh-i mahfuzda yazılı olan bazı şeylerin kişilerin kalp aynasına yansıması olayı olduğu kabul edilir. İnsandaki küçük örneğinin hafıza (bellek) olduğunu söyleyebileceğimiz levh-i mahfuz; olmuş ve olacak olan her şeyin, zamanın içerdiği bütün anların ve mekanda bulunan bütün varlıkların yazılı olduğu bir kainat programı, bir ilahi muhafaza levhasıdır. İyi rüya veya doğru rüya olarak da bilinen salih rüyalar Allah tarafından kullarına gizli olan şeylerin gösterildiği ve manevi zevk veren rüyalardır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ilk peygamberlik alametleri her biri sabah ışığı gibi gerçek çıkan doğru rüyalar görmesiyle başlamıştır. Rivayete göre Ebû Kutâbe El-Ensari ismindeki sahabe peygamberimize kendisini hasta eden rüyalar gördüğünü söylediğinde Hazret- i Peygamberimiz ona kötü rüya gördüğü zaman Euzübillahimineşşeytanirracim demesi durumunda rüyadan zarar görmeyeceğini ve bu kötü rüyayı kimseye anlatmamasını söylemiştir.

Buhari tarafından nakledilen bir hadis-i şerifin mealine göre ise hoşumuza giden güzel bir rüya gördüğümüzde bu rüya Allah’tandır. Bu rüya için tanrıya şükretmek ve rüyayı sevdiğimiz kişilere anlatmak gerekir. Kötü rüyalar ise şeytandandır, hoşuna gitmeyen rüyalar gören kişi şeytana lanet etmeli ve rüyasını kimseye anlatmamalıdır.

Tirmizî ile Darimî’nin Ebu Said’den naklederek rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte ise rüyaların en gerçeğinin seherde görülen rüyalar olduğu söylenir.