görsel

Postmodern Çağda Bilgelik Arayışı

John D. Caputo, Günümüzün en bilinen düşünürlerinden birisi… Hakikat gibi zorlu bir konuyu kolay okunur kılan yaklaşımıyla onu bugün nasıl tanımlayabileceğimizi tartışmaya açıyor. İnsanın hakikat düşüncesini kavramak için yaptığı yolculuklar, gerçekte bir krizin karşılığı mı? Sabit bir kabule bağlı kalmadan, birden fazla, değişken “hakikat” mümkün mü? Sorular, öneriler, yorumlar, çözümler birbirini izliyor.

Aziz Augustine’in “hakikat” diye anlattığı şey ile Tanrı’nın bu kavrama yüklediği anlam aynı mı?
Yoksa Descartes veya Kant'ın çizdiği çerçeve mi önde duruyor?
Derrida'nın tanımladığı biçim mi acaba hakikat fikri?
Yoksa postmodern peygamber Nietzsche'ye göre sadece bir kurgu ve mecazlar bütünü mü?
Caputo, eski hakikat ve bilgelik fikirlerinin eşliğinde postmodern çağımızı da kucaklayan şaşırtıcı ve sarsıcı yeni bir Aydınlanma teorisi ortaya koyuyor.