genel halkın ve toplumun refahı veya yararıdır. Kamu yararı, Antik Roma'da mülkün ayrıldığı üç bölümden biri olan res communes kavramından kaynaklanır. Diğer ikisi özel mülk olan res privatae ve devlet mülkü olan res publicae idi.