görsel

İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in Batılı bir yazar olan Din Tarihçisi Karen Armstrong tarafından yazılan bu kapsamlı ve tarafsız biyografisi, İslâmiyet ve Müslümanlar hakkında doğru bir anlayış yansıtıyor.

Armstrong, kabul görmüş kaynaklardan ve kendi derin araştırmalarından yararlanarak Son Peygamber’in adım adım izinden gidiyor ve aynı zamanda İslâmiyet’i diğer semavi dinler olan Musevilik ve Hıristiyanlık ile karşılaştırarak hem tarihsel hem de dinî bir gelişimin izlerini sürüyor.