zamanlarının yarısını yer altında, yarısını da gökte geçiren kardeşlerdir. Denizcileri korurlardı. Bazen yalnız Polluks'un tanrı, Kastor'un da kardeşinin sevgisiyle yarı ölümsüzleştirilmiş bir insan olduğu söylenir.

Kastor ve Polluks mitolojide Zeus'un çocukları olarak bilinir. İkizler; Troi Savaşından hemen önce, Theseus, İason ve Ataknte'nin zamanında yaşamışlardı. Kalydon avına, Altın Post'un aranmasına katılmışlardı.

İki kadeş bilinmeyen bir sebepten ötürü İdas ile Lynkeus'un ülkesine giderler. İdas, Kral Leukippos'un iki kızı yüzünden Kastor'u öldürür (sebep olarak İdas'ın sağırlığı da öne sürülmüştür). Buna kızan Polluks, Lynkeus'u bıçaklar, Zeus da şimşeğiyle İdas'ı yere serer.

Kardeşinin ölümüne çok üzülen Polluks, kendisini de öldürmeleri için tanrılara yalvarır. Zeus acıyarak, onun hayatının yarısını Kastor'a verir. İki kardeş bu olaydan sonra hiç ayrılmazlar. Bir gün Hades'te (yer altı), bir gün de Olympos'ta otururlar.

İkizler Poseidon'un buyruğundadırlar. Görevleri tehlikede olan gemileri kurtarmaktır.