bir şeye katılan başka bir madde.

metallerin ve alaşımların hazırlanması sırasında içlerine katılan değişik nitelikteki madde ya da maddeler.