Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hale gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dava mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna "Kaziye-i mahkumun biha" da denir. (Bak: Muhkem kaziyye) (Osmanlıca'da yazılışı: kaziye-i muhkeme)