Man: Hiçbir ihtimal gösterilmeyip, bir şeyin şöyle olduğuna veya olmadığına açıktan açığa hükmolunan kaziyye'dir. (Osmanlıca'da yazılışı: kaziye-i mutlaka)