iki sperm tarafından ayrı ayrı döllenmiş iki ayrı yumurtanın gelişmesi ile oluşan iki embriyonun gelişmenin erken döneminde birleşerek tek bir canlı olarak doğmalarına denir. Tetra gametik kimerizm:konjenital kimerizmin en yaygın olanıdır.