bir önermeyi ikinci bir önermeyle, onu da birincisiyle tanıtlamaya kalkışma biçimindeki mantıksal yanılgı.


aynı olumsuz sonucu veren, çözüm getirmeyen durumların yinelenmesi, sürdürülmesi.