hastanelerde, ayakta bakılması gereken hastaların tanılarının ve sağaltımlarının yapıldığı yer.

hekim olacak öğrencilerin hasta başında uygulamalı olarak ders gördükleri hasta koğuşu ve burada verilen ders.