triklorometan, CHCl₃ formülüne sahip organik bileşiktir. Renksiz, ağır, hoş kokulu ve suda karışmayan bir sıvıdır. PTFE ve bazı soğutucuların üretiminde kullanılmak için fazla miktarlarda üretilir. Solunduğunda ya da yutulduğunda güçlü birer anestezik ve sedatiftir.