görsel

İslam Öncesi Türk Tarihine Betimleyici Bir Giriş

« Türkler olmadan bir dünya tarihi tasavvur edilemez. » İnsanlık tarihinin mihenk taşlarından sayılacak birçok olay ve olgunun baş aktörleri… Elinizde tuttuğunuz çalışmada; sayıları milyonlara, etkileri ise sonsuzluğa erişen bu aktörlerin, tarih sahnesinde ilk boy gösterişleri ele alınıyor…