görsel


Platon “devlette”, bir şeyin erdemi, o şeyin kendine özgü görevini yerine getirmesini sağlayan durum ya da niteliktir, der. Bıçağın erdemi keskinliği, bir koşu atının erdemi de hızıdır. Aynı şekilde bilgelik, cesaret, ölçülülük ve hakseverlik erdemleri de insan ruhunun “meziyetleridir” ve insanın yapmak zorunda olduğu şeyi -yani yaşamayı- iyi yapmasını sağlarlar.