Müdafaai Hukuk Cemiyeti önder komutanları İstanbul’daki değişen şartlar ile bir yol ayrımına geldiklerini fark edip izlenecek yolları değerlendirmişlerdir. İstanbul hükümeti ile olan ilişkileri belirlemişlerdir.
Toplantının yapılma amacı: Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin bir ricası vardır. Anadolu’da ayrı bir hükümet gibi hareket edilmemesini ve kendisine destek durulmasını ister.
Tartışılan konular:
1. Anadolu ve Rumeli Müdaafafi Hukuk Cemiyetinin geleceği.
Cemiyetin varlığının devam ettirilmesi yönünde karar alınır. Ancak, cemiyet İstanbul Hükümetini zora sokacak eylemlerden kaçınması gerektiği vurgulanır. İstanbul’da hükümetin ve meclisin neler yapabileceğinin görülmesi ve milli mücadele doğrultusunda eylemler yapılırsa teşkilatın dağıtılması, milli mücadele aleyhine karar alınırsa teşkilatın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
2. Meclisi Mebusan’ın yeri.
· Anadolu’da açılması görüşü (M. Kemal Paşa).
Ø İstanbul’da açılacak olan Meclisi Mebusan’ın iradesi hür olmaz, İngiltere-Fransa baskısı altında olur. Bu meclisin beklediğimiz doğrultuda karar alması mümkün olmaz.
Ø Milli Mücadele doğrultusunda karar almaları durumunda bu meclis basılabilir, kapatılabilir.
Ø Meclis Anadolu’da açılırsa hem İngiltere-Fransa baskısı olmaz, hem de bizim etkimiz mecliste daha güçlü olur.
· İstanbul’da açılması görüşü (K. Karabekir Paşa).
Ø Milletvekillerinin bir kısmı veya tamamı bizim Anadolu yapılmasını isteğimiz halde buna icap etmezlerse teşkilatımızın zayıf olduğu kanaati uyanır. Bu da bizim davamıza zarar verir.
Ø Meclisi Mebusan’ın basılması ya da işgal edilmesi hareketimize, davamıza zarar vermez; bilakis güçlendirir. Halkın nezdinde haklılığımız ispat edilmiş olur.
Ø İstanbul Ali Rıza Paşa Hükümeti iyi niyetli bir hükümettir. Bu hükümet ilişkilerimizi koparmamalı, hükümete bir fırsat vermeliyiz.
Meclisin İstanbul’da açılması kararlaştırılır.
3. Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya taşınması.
· M. Kemal Paşa tarafından teklif edilen bu durumun gerekçeleri:
Ø Ankara’nın ulaşım açısından avantajlı olması.
Ø Demiryolları avantajı.
Ø Telgraf hatları daha büyük ve daha hacimlidir.
Bu düşünceye K. Karabekir Paşa itiraz eder. Bu itirazın gerekçeleri:
Ø Doğu cephesindeki gelişmelerden uzak kalınır. Doğuya gereken alaka gösterilemeyebilir.
Ø Meclis Ankara’da olursa, Heyet-i Temsiliye üyesi olan K. Karabekir Paşa’nın Erzurum’dan meclise katılma imkânı olmayacaktır. Dolayısıyla heyeti etkileme gücü azalacaktır.