bir eşyanın yada nesnenin nasıl kullanılacağını, fonksiyonel yada fiziksel özelliklerini resim ve şemalarla gösteren küçük kitapçık. millet olarak okumayı çok sevmeyiz.