Bir kültür motifinin veya kültürel bir uygulamanın bir başka kültüre geçmesi.