elle dizgi yapılan basımevlerinde, dizgicilerin harfleri satır durumuna getirirken içine yerleştirdikleri ayarlanabilir

gemilerde, deniz haritaları üzerinde uzaklıkları ölçmek için kullanılan pergel.